Mot en mer hållbar vardag – processen att prova ut ADHD-läkemedel

För personer med ADHD-diagnos är medicinering en möjlig behandling. Men hur går det till att prova ut läkemedel?  Hur lång tid tar det? Och hittar man alltid rätt till slut? Vi ställde några vanliga frågor till Stina Stadler, verksamhetschef på ADHD Care.

Vägen mot rätt ADHD-medicin och dos är en process – och ibland som att lägga ett pussel. De allra flesta hittar rätt, men den kan kräva en del tålamod. Det berättar Stina Stadler, verksamhetschef på ADHD Care och legitimerad sjuksköterska (bilden nedan).

Börjar med målbilden

Första steget, när läkare väl konstaterat att det inte finns medicinska hinder, är att kartlägga patientens målbild, fortsätter Stina. Den är förstås individuellt, men ofta handlar det om:

  • förbättrat fokus och koncentration i skolan eller på jobbet
  • att bli jämnare i humör och energinivå under dagen
  • att lättare kunna ta tag i uppgifter och slutföra dem – även sådant som upplevs som tråkigt
  • få ro från virrvarr av tankar i huvudet
  • färre ilskeutbrott hos barn

– Vad hoppas du få ut av behandlingen? Det är en av de första frågorna läkaren ställer till patienten. Det har vi sedan att stämma av mot under behandlingens gång. Så kan vi veta om vi är framgångsrika, säger Stina.

Stegvis ökning

En ADHD-medicinering börjar ofta med en låg dos av ett centralstimulerande läkemedel som Concerta eller Ritalin. Efter en till två veckor sker utvärdering per telefon med sjuksköterska på ADHD Care.

– Då vill vi alltid veta patientens blodtryck och puls för att stämma av att det ser bra ut. Dessutom diskuterar vi upplevda effekter jämfört med målbilden och biverkningar. Nästan alltid blir det så att vi höjer dosen eftersom vi gått in lågt med tanken att minimera risken för biverkningar och låta kroppen vänja sig, säger Stina och fortsätter:

– Efter en till två veckor tar vi en ny avstämning och ser hur patienten upplever den nya dosen. Så fortsätter vi och ökar successivt med frekventa avstämningar fram till patienten fått bra effekt eller uppnår maxdos.

Hur lång tid tar det att hitta rätt?

– Det är väldigt olika. För en del patienter fungerar förstas medicinen jättebra. De får fin effekt och ligger rätt efter en eller två doshöjningar, så hela processen tar då tre-fyra veckor.

– Andra – cirka hälften – behöver byta läkemedel. Då stämmer jag av med läkaren och vi börjar om från början igen med ett nytt läkemedel. Då tar processen förstås längre tid. Som patient tycker jag man ska vara inställd på att det kan ta lite tid.

Är utprovningen en jobbig process för patienten?

– Ofta är vuxna patienter snarare otåliga. De är i regel väldigt motiverade och vill hitta rätt direkt.

– För barn och familjer kan det vara lite tuffare. Kommunikationen med barn är ibland svårare och då blir det också svårare att utvärdera medicinen. Barnen kan också vara mindre motiverade, speciellt om processen tar tid och vi behöver byta läkemedel.

– Samtidigt finns det en grupp som får problem med biverkningar. Minskad aptit kan vara besvärligt, speciellt för barn men även för vuxna som tränar hårt eller behöver gå upp i vikt. Problem med sömn är en annan vanlig biverkning som kan behöva hanteras. En del kan uppleva illamående, som ofta är övergående, men det är förstås jobbigt när det pågår.

Som att lägga ett pussel

Stina poängterar att det ibland är så att en viss ADHD-medicin kommer åt en del av patientens problem, men att man behöver lägga till ytterligare en medicin för att få bukt med annat.

– Kanske blir det bättre fokus i skolan men man har fortfarande problem med ilskeutbrott hemma. Då kan man behöva kombinera olika mediciner. Eller lägga till en dos mitt på dagen. Det är som att lägga ett pussel.

Får man alltid bra effekt?

– I de allra flesta fall. Och löser man inte alla delar vet patienten i alla fall vad medicinen kan göra och välja utifrån den kunskapen. Till exempel har vi en del patienter som bara tar medicin när de ska plugga. Bland unga vuxna är det relativt vanligt att ta medicin under veckorna, men hoppa över på helgerna när de har utrymme för sina mer ”yviga” sidor som kan vara bra i sociala sammanhang.

Alltid individuell bedömning

Stina har jobbat med ADHD-patienter i mer än fem år, och är noga med att betona att det alltid handlar om en individuell bedömning.

– Vårt jobb är att anpassa medicineringen utifrån den enskilda patienten. Både utifrån hur kroppen svarar och vad patienten önskar för effekt. När vi väl kommit rätt kan vi glesa ut kontakten, men vi hör alltid av oss efter tre-sex månader och patienten är alltid välkommen att ta kontakt, säger Stina.

Hur vet ni att medicinen är rätt?

– Det handlar ju i grunden om att patienten mår bra och har uppnått sitt eget mål med medicineringen. Ett tydligt exempel för barn kan vara när föräldrarna berättar: ”Nu ringer de inte alls från skolan lika ofta. Mitt barn är inte inblandad i konflikter som tidigare.” Det är ett fint kvitto.

Granskad av

Stina, verksamhetschef

Stina är legitimerad sjuksköterska med lång erfarenhet inom psykiatrisk och neuropsykiatrisk vård och ADHD. Hon har jobbat över 15 år inom offentlig och privat vård, både inom psykiatrisk slutenvård och öppenvård.

Gillade du artikeln? I vårt nyhetsbrev får du fler hjälpsamma tips och uppdateringar kring neuropsykiatri. Varmt välkommen att prenumerera.

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt vår personuppgiftspolicy

Tillbaka till alla artiklar