KBT för barn med ADHD

Just nu finns inga lediga tider för psykologisk behandling för barn. Vi återkommer så snart det går att boka. 

Under en psykologisk behandling (KBT-behandling) arbetar barnet/ungdomen tillsammans med en legitimerad psykolog för att hitta beteendemönster och tankar som ställer till problem – och ersätta dessa med konstruktiva vägar framåt.