Att leva med en partner med ADHD

För dig som lever med en partner med ADHD kan vardagen vara extra spännande och fartfylld. Samtidigt är det vanligt med konflikter och det är lätt att hamna i negativa cirklar. Hur kan du som partner stötta? Vad är viktigt för att få relationen att fungera? Några svar får du i den här artikeln.

Hjälp din partner planera vardagssysslorna

En viktig del av livet tillsammans är att få vardagslogistiken och sysslorna i hemmet att fungera. Vem handlar? Tar hand om tvätten? Klipper gräset? Lagar middag? Tar barnen till fotbollsträningen?

Att skapa en fungerande fördelning av vardagssysslorna kan leda till konflikt i alla relationer men är ofta extra knepig om ena parten har ADHD. En del av funktionsnedsättningen är ju problem med organisation och igångsättning, med följden att personen som inte har ADHD får mycket ansvar och börda.

Ett bra sätt att motverka snedfördelning är att strukturera vardagen på ett tydligt sätt. Som partner behöver du sannolikt vara drivande i arbetet och stötta sin partner med ADHD genom att återkommande ta upp familjens planering.

Till exempel kan det vara bra att ha ett planeringsmöte varje söndag då ni tillsammans går igenom vad som ska hända under veckan. Gör ett tydligt veckoschema med aktiviteter och fördela ansvar så att ni är överens om vem som ska göra vad. Sätt upp schemat väl synligt i hemmet – men lika viktigt är att din partner med ADHD för in sina aktiviteter i den egna kalendern och jobbar med alarm eller andra typer av påminnelser för att säkerställa att de blir av.

Undvik tjat och prioritera kärleken!

Grunden för en fungerande parrelation är att trivs i varandras sällskap, vara kärleksfulla mot varandra och visa respekt och förstående. Har din partner ADHD är det lätt att fastna i kritik och tjat. ”Att din mobil alltid är urladdad!” ”Jag fattar inte att du missade betala räkningen!” ”Glöm inte att du nattar barnen ikväll.”

Följden blir att din partner känner sig anklagad och kritiserad och att relationen präglas av missnöjde.  Det är viktigt att undvika! Välj dina strider och försök så långt som möjligt att inte ha en kritiserande hållning – negativ kritik leder ändå sällan till verklig förändring. Mycket tjat och påminnelser går att undvika genom att jobba förebyggande och skapa struktur för vardagssysslor som vi beskrev ovan. Sätt ribban på en nivå som ni klarar av och acceptera att vissa beteenden hos din partner inte går att ändra. En god strategi är att så ofta som möjligt bekräfta din partner och visa uppskattning för det som faktiskt fungerar – uppskattning kan ingen få för mycket av, med eller utan ADHD!

Utdragna konflikter tär på alla relationer. Låt det inte gå för långt. Ta professionell hjälp om ni behöver, till exempel genom parsamtal hos familjerådgivningen som erbjuds i alla kommuner. Prata med varandra efter en konflikt och gör en plan för hur ni kan agera nästa gång en liknande situation uppstår.

Nå fram

En kärnproblematik vid ADHD är problem med uppmärksamheten. Det kan självklart kännas frustrerande om din partner sällan ”orkar” lyssnar klart när du berätta något viktigt och ständigt fladdrar iväg i tanken. En tröst är att påminna sig om att mönstret beror på diagnosen – inte på ett ointresse för dig.

Du kan också optimera dina förutsättningar att nå fram. Ta bort distraktioner innan du börjar kommunicera – att släcka ner skärmar gör ofta stor skillnad. Se också till att ordentligt påkalla uppmärksamhet och ha gärna ögonkontakt. Detta kan dock vara klurigt. En del personer upplever nämligen att de lyssnar bättre om de samtidigt är sysselsatta med något som inte kräver mental ansträngning, till exempel spela Candy Crush, skrolla flödet eller klottra på ett anteckningsblock.  Var lyhörd för hur just din partner fungerar.

Och ibland måste du kanske acceptera att din partner inte förmår lyssna, till exempel om ni är i olika rum eller om hen just kommit hem efter en långa arbetsdag. Återigen, det handlar om diagnosen – inte om dig.

Granskad av

Caroline, leg psykolog och verksamhetschef Modigo

Caroline är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon är verksamhetschef på Modigo sedan 2018.

Gillade du artikeln? I vårt nyhetsbrev får du fler hjälpsamma tips och uppdateringar kring neuropsykiatri. Varmt välkommen att prenumerera.

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt vår personuppgiftspolicy

Tillbaka till alla artiklar