Medicinsk behandling av ADHD hos barn

Medicinsk behandling av ADHD är en vanlig metod som kan hjälpa ditt barn att få en mer hållbar vardag. För barnets egen säkerhet börjar ni med att skicka in en vårdbegäran så att vi kan göra en första bedömning om medicinsk behandling digitalt är en säker behandlingsform för barnet.