Fördelar & biverkningar av ADHD-medicin

Att påbörja medicinsk behandling kan väcka en del frågor och funderingar. I den här artikeln beskriver vi de olika ADHD-medicinernas effekter och biverkningar. Du får också svar på vanliga frågor om medicinsk behandling och hur man påverkas av den.

Här kan du läsa om:

Fördelar med ADHD-medicin

Personer med ADHD har ofta svårigheter inom flera olika livsområden såsom i skolan, vardagen, på jobbet och i sina relationer.

Det kan handla om att man inte kan behålla koncentrationen, har svårt att komma igång med aktiviteter eller att man blir hyperaktiv och känner sig rastlös.

Medicinering är en behandlingsmetod som kan hjälpa personer som har ADHD att kunna koncentrera sig under en längre tid och få lättare att komma igång med aktiviteter.

Medicinen kan också dämpa rastlöshet och hyperaktivitet, så att man får mer ro i kroppen för att kunna sitta stilla och slutföra uppgifter.

Vill du komma igång med medicinsk behandling och behöver vägledning? Fyll i din mailadress så återkommer vi till dig inom två arbetsdagar.

Genom att skicka meddelandet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt ADHD Cares personuppgiftspolicy

Olika ADHD-mediciner

De läkemedel som oftast används vid behandling av ADHD kan grovt delas in i två grupper:

centralstimulerande och icke-centralstimulerande.

De centralstimulerande medicinerna (CS) innehåller metylfenidat och amfetamin. De rekommenderas ofta i första hand vid medicinsk behandling. CS är narkotikaklassade, men dosen man får vid behandling av ADHD är inte så hög att man blir beroende.

De centralstimulerande medicinerna är:

Concerta
Medikinet och Ritalin
Elvanse
Attentin

De icke centralstimulerande medicinerna ges i andra hand, om man exempelvis får för besvärliga biverkningar eller om man inte får önskad effekt av CS. Läkemedel från de olika grupperna kan också kombineras.

De icke centralstimulerande medicinerna är: 

Atomoxetin (Strattera)
Intuniv

Medicinerna skiljer sig också på om de har en kortverkande eller långverkande effekt.

En kortverkande medicin ger effekt under 4-6 timmar och kan fungera bra om man bara vill ha effekt under en viss tid på dagen, exempelvis på arbetet eller i skolan.

Med de långverkande medicinerna behöver man endast en dos per dag, då effekten håller i cirka 12 timmar.

Det är viktigt att veta att det inte finns någon medicin som kan “bota” ADHD. Men det finns läkemedel som kan lindra symtomen.

Här berättar vi om effekter och biverkningar hos några av de vanligaste medicinerna för ADHD.

Concerta

Concerta är det läkemedel som ges i förstahand till både vuxna och barn. Läkemedlet är i form av en kapsel och innehåller Metylfenidat som är en centralstimulerande substans. Concerta har en långverkande effekt och oftast räcker det med en kapsel per dag.

Effekter

Concerta ökar förmågan till uppmärksamhet och koncentration samtidigt som den minskar impulsiviteten.

Den ökar tillgången till dopamin och noradrenalin i hjärnan, två substanser som är extra viktiga för personer med ADHD.

På kort sikt kan man se att Concerta lindrar ADHD-symtomen hos både vuxna och barn. Det innebär att man lättare kan klara av vardagen, arbetet, skolan och relationer.

Tyvärr finns det ännu inga studier som visar hur effekterna är under en längre tids behandling. Men med det sagt får man ofta positiva effekter under tiden man tar medicinen.

Biverkningar

Biverkningarna skiljer sig från person till person, men de vanligaste biverkningarna som uppstår för vuxna är:

 • Nedsatt aptit
 • Illamående
 • Muntorrhet
 • Sömnproblem
 • Huvudvärk
 • Viktnedgång

Biverkningarna för barn är främst:

 • Nedsatt aptit
 • Magont

Precis som med andra läkemedel får man ofta biverkningarna i början av medicineringen. Det är under den tiden man testar doserna för att se vad som passar bäst.

Biverkningar går emellertid inte alltid över och av den anledningen behöver man ibland prova ett annat läkemedel.

Concerta

 • Centralstimulerande
 • Narkotikaklassad
 • Kapsel
 • Långverkande
 • Innehåller metylfenidat

Medikinet och Ritalin

Medikinet och Ritalin är två olika varianter av läkemedel som innehåller ämnet metylfenidat.

Till skillnad från Concerta har dessa mediciner en kortverkande effekt, men förutom det är effekter och biverkningar desamma.

En kortverkande medicin passar bra om man exempelvis vill få effekt av medicinen när man är på arbetet eller i skolan, men vill att den ska gå ur när man kommer hem.

Medikinet och Ritalin finns både som tabletter och kapslar och verkar i 3-8 timmar beroende på vilken medicin man väljer.

Effekter

Medikinet och Ritalin ökar förmågan till uppmärksamhet och koncentration samtidigt som den minskar impulsiviteten.

De ökar tillgången till dopamin och noradrenalin i hjärnan, två substanser som är extra viktiga för personer med ADHD.

På kort sikt kan man se att medicinerna lindrar ADHD-symtomen hos både vuxna och barn. Det innebär att man lättare kan klara av vardagen, arbetet, skolan och relationer.

Tyvärr finns det ännu inga studier som visar hur effekterna är under en längre tids behandling. Men med det sagt får man ofta positiva effekter under tiden man tar det.

Biverkningar

Biverkningarna skiljer sig från person till person, men de vanligaste biverkningarna som uppstår för vuxna är:

 • Nedsatt aptit
 • Illamående
 • Muntorrhet
 • Sömnproblem
 • Huvudvärk
 • Viktnedgång

Biverkningarna på barn är främst:

 • Nedsatt aptit
 • Magont

Precis som med andra läkemedel får man ofta biverkningarna i början av medicineringen. Det är under den tiden man testar doserna för att se vad som passar bäst.

Biverkningar går emellertid inte alltid över och av den anledningen behöver man ibland prova ett annat läkemedel.

Medikinet och Ritalin

 • Centralstimulerande
 • Narkotikaklassad
 • Kortverkande
 • Innehåller metylfenidat
 • Tablett och Kapsel

Elvanse

Vanligtvis testar man Concerta, Ritalin, Medikinet eller liknande mediciner som innehåller metylfenidat först.

Men om de medicinerna inte fungerar bra eller om man får väldigt besvärliga biverkningar, kan man testa en behandling med Elvanse.

Medicinen är långverkande och innehåller en substans som heter Lisdexamfetamin. Elvanse är narkotikaklassad, men med de doser man använder för ADHD-behandling är det inte beroendeframkallande.

Elvanse kommer i form av en kapsel och effekten sitter i under cirka 12 timmar.

Om man har problem med att svälja kapslar, går det bra att öppna kapseln och hälla innehållet på en sked med något man föredrar att äta, exempelvis sylt eller yoghurt.

Effekter

Elvanse har ungefär samma effekter som Concerta. Man ökar förmågan till koncentration och minskar impulsiviteten.

Elvanse är bra om man tidigare testat Concerta eller liknande mediciner och fått bra effekt av dem. Då får man ofta samma effekt av Elvanse, men man får sällan biverkningarna.

Biverkningar

Biverkningarna skiljer sig från person till person, men de vanligaste biverkningarna som uppstår är:

 • Nedsatt aptit
 • Illamående
 • Muntorrhet
 • Sömnproblem
 • Huvudvärk
 • Viktnedgång
 • Magont

Precis som med andra läkemedel får man ofta biverkningarna i början av medicineringen. Det är under den tiden man testar doserna för att se vad som passar bäst.

Biverkningar går emellertid inte alltid över och av den anledningen behöver man ibland prova ett annat läkemedel.

Elvanse

 • Centralstimulerande
 • Narkotikaklassad
 • Långverkande
 • Kapsel
 • Innehåller Lisdexamfetamin

Attentin

Attentin innehåller i princip samma substans som Elvanse. Substansen heter dexamfetamin och har en mer kortverkande effekt på ca 4 timmar.

Attentin är narkotikaklassad, men med de doser man använder för ADHD-behandling är det inte beroendeframkallande.

En kortverkande medicin passar bra om man exempelvis vill få effekten när man är på arbetet eller skolan, men vill att den ska gå ur när man kommer hem.

Effekter

Attentin har ungefär samma effekter som Concerta. Man ökar förmågan till koncentration och minskar impulsiviteten.

Attentin är bra om man tidigare testat Concerta eller liknande mediciner och fått bra effekt av dem. Då får man ofta samma effekt av den här medicinen, men man får sällan biverkningarna.

Biverkningar

Biverkningarna skiljer sig från person till person, men de vanligaste biverkningarna som uppstår är:

 • Nedsatt aptit
 • Illamående
 • Muntorrhet
 • Sömnproblem
 • Huvudvärk
 • Viktnedgång
 • Magont

Precis som med andra läkemedel får man ofta biverkningarna i början av medicineringen. Det är under den tiden man testar doserna för att se vad som passar bäst.

Biverkningar går emellertid inte alltid över och av den anledningen behöver man ibland prova ett annat läkemedel.

Attentin

 • Centralstimulerande
 • Narkotikaklassad
 • Kortverkande
 • Tablett
 • Innehåller dexamfetamin

Atomoxetin (Strattera)

Atomoxetin (Strattera) är ett icke-centralstimulerande läkemedel. Dessa läkemedel tar man oftast i andra hand, om läkemedel såsom Concerta, Ritalin, Medikinet, Elvanse eller Attentin inte fungerar.

Atomoxetin (Strattera) är inte narkotikaklassad till skillnad från de läkemedel som nämnts ovan. Den innehåller atomoxetin, som till en början var ett antidepressivt läkemedel. Men det har visat sig hjälpa mot koncentrationssvårigheter för personer med ADHD och ADD.

Medicinen finns både som kapslar och i flytande form. Om du har svårt att svälja kapslar är flytande form att föredra eftersom du inte ska öppna kapslarna.

Effekter

Effekten av Atomoxetin (Strattera) kommer långsamt. Det är först efter fyra veckor som man utvärderar hur effektivt läkemedlet är. Efter fyra veckor kan effekten fortsätta att öka i upp till sex månader.

Atomoxetin (Strattera) hjälper till att kontrollera och lindra ADHD-symtomen hos både barn och vuxna.

Den ökar en substans som heter noradrenalin i hjärnan. Det är en naturlig substans som ökar uppmärksamheten och minskar impulsivitet och hyperaktivitet hos personer med ADHD.

Biverkningar

Biverkningarna skiljer sig från person till person, men de vanligaste biverkningarna som uppstår är:

 • Trötthet
 • Illamående

Ofta får man lindrigare biverkningar om man tar medicinen på kvällen och om man har mat i magen.

Precis som med andra läkemedel får man ofta biverkningarna i början av medicineringen. Det är under den tiden man testar doserna för att se vad som passar bäst.

Biverkningar går emellertid inte alltid över och av den anledningen behöver man ibland prova ett annat läkemedel.

Atomoxetin (Strattera)

 • Icke centralstimulerande
 • Ej narkotikaklassad
 • Långverkande
 • Kapslar och flytande form
 • Innehåller Atomoxetin

Intuniv

Intuniv är en relativt ny medicin för behandling av ADHD. Den är godkänd för barn och ungdomar och tas både för sig själv, men också som ett komplement till andra mediciner om de inte ger full effekt.

Läkemedlet innehåller den aktiva substansen guanfacin och är ett långverkande medel som ska tas en gång om dagen.

När man börjar behandlingen tar det ungefär två veckor innan man känner av några effekter. Ofta börjar man med en låg dos och trappar upp den långsamt så man får tid att vänja sig vid medicinen.

Effekter

Intuniv kan hjälpa till att förbättra koncentration och uppmärksamhet hos personer med ADHD. Man blir också mindre impulsiv och får det lättare att kunna kontrollera ADHD-symtomen.

Intuniv har en viss positiv effekt på sömnen. Därför kan man med fördel ta den på eftermiddagar.

Biverkningar

Biverkningarna skiljer sig från person till person, men de vanligaste biverkningarna som uppstår är:

 • Trötthet
 • Sömnighet

Precis som med andra läkemedel får man ofta biverkningarna i början av medicineringen. Det är under den tiden man testar doserna för att se vad som passar bäst.

Biverkningar går emellertid inte alltid över och av den anledningen behöver man ibland prova ett annat läkemedel.

Intuniv

 • Icke centralstimulerande
 • Ej narkotikaklassad
 • Långverkande
 • Tablett och flytande form
 • Innehåller Guanfacin

Vanliga frågor om biverkningar

Många oroar sig mycket över biverkningar innan de påbörjar sin medicinska behandling. Det kan kännas lite läskigt att ta en ny medicin när man inte vet exakt hur påverkad man blir av den.

Här besvarar vi fyra vanliga frågor om biverkningar som vi brukar få från våra patienter.

Kan det vara farligt att ta ADHD-medicin?

Det kan vara farligt. Innan du börjar med ADHD-mediciner är det viktigt att du har blivit undersökt av en läkare.

Läkaren ställer frågor om sjukdomar och besvär innan du kan börja med medicinering. Du kommer också att få lämna blodprover och ibland ta ett EKG. Läkaren kan konsultera en kardiolog vid behov.

Kan jag få ångest av ADHD-medicin?

Läkemedel som innehåller metylfenidat och lisdexamfetamin, till exempel Concerta och Elvanse, kan ge psykiska biverkningar varav ångest är en av dem.

Andra biverkningar man kan få är sömnlöshet, nervositet, humörsvängningar och nedstämdhet.

Därför är det viktigt med täta och noggranna uppföljningar hos din läkare och sjuksköterska där ni går igenom vilken verkan och biverkningar medicinerna har.

Kan jag bli beroende av ADHD-medicin?

Om du tar ADHD-medicin i ordinerade doser, blir du inte beroende av det. Det finns till exempel personer som tar mindre doser på helgerna för att de inte har samma behov när de är lediga från jobb och skola.

Det är dock viktigt att tänka på att ADHD-medicinen är narkotikaklassad. För att undvika biverkningar och risk för att man ska bli beroende så är det viktigt att du följer läkarens ordinationer.

Förändras min personlighet av ADHD-medicin?

Det är svårt att uttala sig om. Många personer som har ADHD är kreativa personer med många idéer och har mycket energi. Vid ADHD-medicinering kan en effekt vara att rastlösheten dämpas något. Detta kan då upplevas som att personligheten förändras.

Några personer väljer att minska dosen med ADHD-medicin under perioder när man vill vara kreativ och konstnärlig. Om man sedan ska jobba vid sitt skrivbord under en period så kan man öka dosen.

Du kan alltid höra av dig till din läkare för att få tips och råd om detta.

Obehandlad ADHD

Det kan vara bra att veta att många brukar uppleva en positiv effekt av ADHD-medicin. En del får en större effekt, andra mindre. Men medicin är långt ifrån den enda behandlingen som finns för en person med ADHD.

Ett alternativ kan vara att ta hjälp av en arbetsterapeut för att få hjälp att planera och strukturera.

Du kan också behandlas med KBT, en sorts terapi där du tränar på att använda dig av nya beteenden och tankemönster. Eftersom många har levt ett helt liv obehandlade, har man ofta lagt till sig med både bra och dåliga beteenden och tankemönster.

Det som rekommenderas inledningsvis är en kombination mellan arbetsterapi och medicinering.

Vad händer om jag inte behandlar min ADHD alls?

Många personer som gör en ADHD utredning gör det i vuxen ålder. De har då levt i många år utan att ha behandlat sin ADHD.

Det finns en ökad samsjuklighet vid obehandlad ADHD i form av depression, ångest, utmattningssyndrom alkoholberoende mm.

Det är viktigt att vid ADHD få hjälp på rätt sätt för att man ska må bättre och kunna leva ett bra liv.

Drogtest inför medicinering

Innan vi skriver ut medicin är det viktigt att patienten tar ett drogtest.

Det beror på att det är viktigt för oss att veta att patienten som får mediciner inte använder sig av droger. Att kombinera illegala droger med ADHD-medicin kan vara farligt, så det är för patientens säkerhet som vi behöver göra ett drogtest.

Byte av medicinering

När det kommer till ADHD-medicin finns det inget blodprov eller test som säger vilket läkemedel som passar just dig. Ofta börjar man med att prova en medicin som fungerar bra för många.

Får du biverkningar av den som inte går över, byter du till en annan. Det är viktigt att hitta rätt medicin, med rätt dos, för rätt person.

Hur ansöker jag om medicinsk behandling hos ADHD Care?

Om du vill ansöka om medicinsk behandling hos oss, börjar du med att skicka in en vårdbegäran. Innan du betalar för våra tjänster, gör vi en bedömning om medicinsk behandling är något som passar dig.

Att skicka in en vårdbegäran innebär att du:

 • Fyller i ett formulär med hälsorelaterade frågor
 • Laddar upp din neuropsykiatriska utredning
 • Laddar upp din läkemedelsförteckning som du hittar på E‑hälsomyndigheten

Skicka in gratis vårdbegäran

Granskad av

Max, specialistläkare

Max är specialistläkare i psykiatri med erfarenhet inom neurologi och beroendemedicin.

Gillade du artikeln? I vårt nyhetsbrev får du fler hjälpsamma tips och uppdateringar kring neuropsykiatri. Varmt välkommen att prenumerera.

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt vår personuppgiftspolicy

Tillbaka till alla artiklar