Vanliga frågor & svar

Här hittar du de vanligaste frågorna om vår digitala tjänst, behandlingarna och betalningen. Vill du ställa en fråga till oss som du inte hittar svaret på? Gå till vårt kontaktformulär

Pris och betalning

Ingår kostnader för provtagning?

Proverna före insättning ingår i behandlingspaketet ”Medicinsk behandling och uppföljning första året”. Prover för årsuppföljning ingår i behandlingspaket ”Medicinsk årsuppföljning eller byte av klinik”. Se Priser för våra tjänster – ADHD Care

Uppföljande blodtrycksmätning står patienten själv för, t ex hos närmaste apotek för vuxna eller i hemmet för barn: Så tar du dina prover – ADHD Care

Vad kostar tjänsterna?

Delbetalning är möjlig för alla köp och då tillkommer normal avgift från vår betalleverantör Svea Ekonomi. Avgiften beror på ditt val av delbetalning.

 • Introduktionssamtal (måste alltid göras inför medicinsk behandling)
  Pris: 1250 kr
 • Medicinsk behandling och uppföljning första året
  Pris: 8940 kr för ett år.
 • Medicinsk årsuppföljning eller byte av klinik
  Pris: 4920 kr eller 6000* kr för ett år.

*Om din behandling kräver omstart eller mer omfattande genomgång

Läkemedel skrivs ut via recept och ingår i högkostnadsskyddet. Läs mer om våra priser och vad som ingår här.

Kan jag delbetala behandlingspaketen?

Ja det går bra via vår betalleverantör Svea Ekonomi. Det tillkommer normal avgift för delbetalning från vår betalleverantör Svea Ekonomi. Avgiftens storlek beror på ditt val av delbetalning.

I kassan väljer du sen det betalsätt som du föredrar.

Ingår medicinering i kostnaden för introduktionssamtalet?

I de 1 250 kronor som du betalar för introduktionssamtalet ingår inte medicinering.

Genom en vårdbegäran ber vi patienten om information innan ett introduktionssamtal kan bokas. Detta är för att försäkra oss om att du inte bokar och köper ett introduktionssamtal om det finns en tydlig sjukdomsbild som talar starkt emot en medicinsk behandling.

Är det samma priser för barn och vuxna?

Det finns inget vårdavtal med landsting/regioner för medicinsk behandling inom ADHD och ADD, varken för vuxna eller för barn. Därför behöver du som patient eller vårdnadshavare bekosta behandlingen själv.

Priserna och tjänsterna är samma för vuxna och barn. Se våra priser här.

Gäller högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet gäller för utskrivna läkemedel. Det gäller dock inte för betalning av besök och behandlingstjänster.

Binder jag upp mig under 1 år för den medicinska behandlingen?

Behandlingsprogrammet hos oss för insättning och uppföljning av medicinsk behandling är individuellt utformat och upplagt för 1 år. Bindningstiden är därför 1 år. Se våra allmänna villkor för mer information.

Vår digitala tjänst

Hur gör jag för att boka tid?

Du börjar med att göra en vårdbegäran till oss så att vi kan försäkra oss om att det inte finns en tydlig sjukdomsbild som talar starkt emot en medicinsk behandling. Den återkopplingen får du inom 3 dagar. Ser vi inga hinder skickar vi med instruktioner för hur du bokar en tid för introduktionssamtal i vår patientportal.

Läs mer om hur du kommer igång.

Hur bifogar jag filer till er?

Du börjar med att logga in i Patientportalen. Där väljer du ”Meddelanden” i menyn och skickar ett meddelande samt bifogar filer genom att klicka på symbolen som ser ut som ett gem.

Jag har tekniska problem med vårdportalen, vad kan det bero på?

Om du har problem med vårdportalen rekommenderar vi att prova en annan webbläsare, till exempel kan du ladda ner Chrome, Edge eller Firefox, alternativt uppgradera webbläsaren.

Det kan också ha att göra med de säkerhetsinställningar du har i webbläsaren. Prova att se över dina säkerhetsinställningar så som brandväggen om det är så att du blir blockerad från olika sidor.

Hur fungerar digital behandling och är det säkert?

ADHD Care nyttjar en teknisk plattform som kräver inloggning via Mobilt BankID för kommunikationen med dig som patient. Du har kontakt med sjuksköterska och läkare via videosamtal, telefonsamtal och säkra meddelanden.

Vi har tydligt avgränsat vilka patienter vi kan behandla så att det ska vara patientsäkert med digital kontakt för behandling av ADHD och ADD.

Vi kan därmed inte ta emot patienter som har vissa sjukdomar som kräver fysisk kontakt mellan läkare och patient för en komplett behandling.

Tar ni emot patienter med fler diagnoser än ADHD?

ADHD Care är en digital specialistklinik inom ADHD och ADD, vilket också är de enda diagnoserna som vi behandlar. Om annan psykiatrisk samsjuklighet finns så sker en bedömning för varje individuell patient. Vi utesluter inte automatiskt patienter med alla former av annan psykiatrisk samsjuklighet.

Hur kommer jag som patient på ADHD Care i kontakt med min läkare?

Sjuksköterska och läkare finns tillgängliga via din patientportal. Där kan du skicka meddelanden till dem.

Hur laddar jag upp dokument som t.ex. läkemedelslista?

I din patientportal, under rubriken ”Meddelanden” kan du skriva meddelande och bifoga filer.

Hur får jag igång ett videosamtal?

Du behöver:

 • Smartphone eller läsplatta/Ipad.
 • Mobilt BankID.
 • Tillgång till ett stabilt nätverk under själva videosamtalet.

Eftersom samtalet sker via en app, fungerar det inte att använda sig av en dator.

Du får en länk i ett sms och email som du använder för att ansluta till videosamtalet. Första gången uppmanas du ladda ner appen för videosamtal.

Läs mer om hur du får till ett lyckat videosamtal.

Kan fler än en delta från olika enheter i videosamtalet?

Nej, tyvärr inte i dagsläget.

Varför kan jag inte se meddelande när jag uppdaterar sidan i vårdrummet?

Det går av säkerhetsskäl bara att läsa meddelanden vid ett tillfälle vid inloggning. Då ser du hela din inkorg och alla meddelanden du har fått eller skickat. Denna säkerhetsspärr gör att det inte fungerar att få upp meddelandesidan igen vid uppdatering av sidan.

Det är också en anledning till att bokmärken inte fungerar. Man måste alltid logga in.

Medicinsk behandling

Hur lång tid tar det innan man får hjälp med medicinering?

När du har skickat in din vårdbegäran till oss så återkopplar vi till dig inom 3 dagar. Därefter erbjuder vi ett introduktionssamtal med läkare inom ca 2 veckor från att du tar kontakt med oss.

Om läkaren bedömer att medicinering är att rekommendera för dig är det dags för dig att ta prover. Därefter tar ni en ny kontakt för start av medicinering inom ca. 2 veckor. Tiden beror bland annat på hur snart du kan ta prover och tiden det tar för laboratoriet att skicka provsvar.

Förändras personligheten av medicin?

Det är svårt att uttala sig om. Många personer som har ADHD är kreativa personer med många idéer och har mycket energi. Vid ADHD medicinering kan en effekt vara att rastlösheten dämpas något. Detta kan då upplevas som att personligheten förändras.

Läs mer i vår artikel ”Hur påverkas jag av ADHD-medicin?”.

Kan jag gå vart jag vill för att ta prover?

Du kan gå och ta prover var du vill av de provtagningsenheter vi samarbetar med. Vi kommer att skicka en remiss till ett ställe i den region du bor. Barn tar inte blodprover och gör mätning av blodtryck och puls företrädesvis i hemmet.

Läs mer om hur du tar dina prover.

Bokar man tid för provtagning eller är det drop-in?

Det varierar mellan olika platser. Du ser aktuella rutiner för varje provtagningsenhet på kartan: Så tar du dina prover – ADHD Care

Kan man bli beroende av ADHD-medicin?

Om du tar ADHD-medicin i ordinerade doser blir du inte beroende av det. Det finns till exempel personer som tar mindre doser på helgerna för att de inte har samma behov när de är lediga från jobb och skola.

Det är dock viktigt att tänka på att ADHD-medicinen är narkotikaklassad. Det betyder att om du går utanför läkarens ordinationer och tar för höga doser, då finns det en risk att du blir beroende. Därför är det viktigt att du följer läkarens ordinationer.

Läs mer i vår artikel ”Hur påverkas jag av ADHD-medicin?”.

Är det farligt med medicinsk behandling?

Det kan vara farligt och det är därför vi alltid ordinerar laboratorieprover och ställer frågor om sjukdomar samt sjukdomshistorik innan vi sätter in medicinering.

Upplever man biverkningar eller oväntade reaktioner, ska man höra av sig till oss. Då kan det vara så att man behöver byta dos eller medicin.
Det kan också vara så att vi behöver rådgöra med till exempel en kardiolog om det skulle handla om hjärtproblem.

Läs mer i vår artikel ”Hur påverkas jag av ADHD-medicin?”.

Kan man göra provtagningen på sin bostadsort?

Ska barnet delta vid det digitala besöket?

Ni som vårdnadshavare beslutar om barnet deltar.

Om det är ett litet barn kanske ni vill avvakta så att barnet inte deltar vid Introduktionssamtalet, då deltar barnet vid nästa kontakt när det finns beslut om att påbörja behandlingen. Det är dock ett val ni som föräldrar gör.

Barn i ungdomsåldern rekommenderar vi deltar vid alla samtal. Generellt måste barnet vara med på det besök då mediciner ordineras. Detta sker inte under introduktionssamtalet.

Har jag alltid samma läkare?

Vår ambition är att du ska kunna ha samma läkare.

Varför ska jag ta blodprov och drogtest?

Blodprover, blodtryck och puls ger läkaren information om din allmänna hälsa som är viktig vid insättning av medicinering.

Det är viktigt för oss att veta att patienten som får mediciner inte använder sig av droger. Att kombinera illegala droger med ADHD-medicin kan vara farligt, så det är för patientens säkerhet som vi behöver göra ett drogtest.

Kan man ta körkort om man har ADHD?

Ja, de allra flesta med ADHD kan ta körkort.

Det som behövs för att du ska få ta körkort är ett så kallat körkortstillstånd. För det behöver en läkare gå igenom din information och skapa ett intyg till Transportstyrelsen.

Hur hittar jag läkemedelslista och recept som ni frågar efter?

Du kan ladda ner läkemedelsförteckning för dig eller ditt barn på Läkemedelskollen – Inloggning sker med BankID. För barn, 12-17 år, behöver man gå till apoteket för att få ut läkemedelslista.

Utredning

Hur lång tid tar det innan man får hjälp med utredningen?

Det är något som varierar mellan våra enheter. Behovet av neuropsykiatriska utredningar har visat sig vara stort och efterfrågan är hög. Vårt systerföretag Modigo, som genomför alla utredningar, jobbar för att du skall få en tid för påbörjad utredning så snabbt det bara går.

Undrar du om väntetid i din stad är du alltid välkommen att kontakta Modigo med din fråga.

Måste man få en remiss från vanliga vården?

För neuropsykiatrisk utredning kräver vissa regioner (landsting) remiss. En del av dem godkänner att du kontaktar oss själv och gör en egen vårdbegäran som vi sedan bedömer. På modigo.se kan du läsa mer om detta.

Måste man tillbaka in i kösystemet efter utredning för att få medicin?

Efter en genomförd utredning, och om diagnosen ADHD/ADD finns dokumenterad, får du direktkontakt vidare till ett introduktionssamtal med en läkare inför en eventuell medicinsk behandling.

Kan man prestera för bra på en utredning?

Nej. Under en utredning får man göra vissa tester och ibland fylla i formulär. Ett test eller ett formulär i sig kan aldrig avgöra om du har en diagnos eller inte. Man kan prestera högt på tester men ändå bedömas uppfylla kriterierna för en diagnos.

Det är alltid viktigt att berätta om alla de styrkor och svårigheter man upplever så att dessa tydligt framkommer under utredningen. Annars får psykologen och läkaren inte rätt information att utgå från när de ska göra bedömningen.

Hur går en föräldraintervju till när patienten är ett barn?

Vårdnadshavarna intervjuas om barnets fyskiska och psykiska utveckling. Vi ställer även frågor om vad barnet har haft lätt för och svårare för i olika miljöer såsom i skolan, hemmet och i relationer med andra. Detta ger oss en bra grund att stå på under utredningen.

Hur går en föräldraintervju för vuxen patient till?

En förälder till den som genomgår utredning kontaktas av utredande psykolog som bokar en tid när föräldern kan.

Intervjun kan ske under ett besök på någon av Modigos mottagningar, men oftast gör vi den via telefon. Föräldern blir intervjuad om hur patienten var som barn ur ett fysiskt och psykologiskt perspektiv, samt hur personen har utvecklats under småbarnsåren. Vi frågar också om de sociala relationerna för att få reda på vad som fungerat bra och mindre bra.

Hur lång tid tar det tills man får diagnos?

Hos vårt systerbolag Modigo får man oftast tid till psykolog och läkare tätt efter varandra när man gör sin utredning. När psykologen och läkaren har fått all information de behöver för att göra en bedömning, har de en diagnosdiskussion och sedan en återgivning till patienten.

Saknar du något svar?

Ställ din fråga till oss här så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Genom att skicka meddelandet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt ADHD Cares personuppgiftspolicy