Så kommer du igång

Vi tar emot vuxna och barn från ca 8 år som har en dokumenterad diagnos ADHD eller ADD. Du måste vara drogfri under hela behandlingen.

Vi kan ta emot barn från hela landet.

Vuxna patienter behöver kunna ta sig till någon av följande städer för provtagning: Sundsvall, Stockholm, Eskilstuna, Falköping, Lidköping, Göteborg och Malmö och Lund.

Välkommen till oss för personligt anpassad medicinsk behandling inom ADHD/ADD.

STEG 1

Skicka in en gratis vårdbegäran

Vi gör en första bedömning om medicinsk behandling digitalt är en säker form för dig. Det gör vi innan du bokar och betalar för våra tjänster. Vi ber dig därför att börja med en kostnadsfri vårdbegäran till oss. Det gör du i vår Patientportal som du loggar in i med BankID och:

  • Fyller i ett formulär med hälsorelaterade frågor
  • Laddar upp din neuropsykiatriska utredning
  • Laddar upp din läkemedelsförteckning som du hittar på E‑hälsomyndigheten

TIPS: Ha läkemedelsförteckningen och utredningen redo i datorn när du gör vårdbegäran så kan du skicka en komplett vårdbegäran direkt.

Observera att läkemedelsförteckningen för barn i åldern 12-17 år måste hämtas genom utskrift från ett apotek. Sedan kan du fotografera eller scanna den och skicka in till oss.

Gå vidare genom en gratis vårdbegäran. Knappen leder till vår patientportal där du loggar in med BankID och fullföljer din begäran.

STEG 2

Introduktionssamtal inför behandling

När du har skickat in din vårdbegäran återkommer vi med ett besked till dig inom 3 arbetsdagar. Om vi inte ser några hinder för dig att genomgå en behandling, kan du boka in ett introduktionssamtal. Under videosamtalet möter du en specialistläkare inom psykiatri och får ett sammanfattande förslag till vilken behandling som är lämplig för dig.

Läs mer om introduktionssamtalet

Eller läs mer om hur en medicinsk behandling för barn eller vuxna fungerar.

STEG 3

Påbörja behandlingen

Efter introduktionssamtalet har du rekommendationer från läkaren om vilka typer av behandlingar som är lämpliga för dig att gå vidare med. Du köper behandlingen från oss och får sedan instruktioner om provtagning och fortsatt kontakt med läkare och sjuksköterska för startbehandling.

Medicinsk behandling: barn

Medicinsk behandling: vuxna

Utöver medicinsk behandling erbjuder vi samtalsbehandling vid ADHD för vuxna i form av KBT (kognitiv beteendeterapi) med erfarna psykologer.

STEG 4

Kontinuerliga uppföljningar

Det första behandlingsprogrammet för medicinsk behandling pågår under ett år.

När det första behandlingsåret har gått finns möjlighet att fortsätta underhålla ditt medicinska behandlingsprogram genom årlig uppföljning.

Läs mer om långsiktigt medicinskt stöd

Frågor och svar

Hur lång tid tar det innan man får hjälp med medicinering?

När du har skickat in din vårdbegäran till oss så återkopplar vi till dig inom 3 dagar. Därefter erbjuder vi ett introduktionssamtal med läkare inom ca 2 veckor från att du tar kontakt med oss.

Om läkaren bedömer att medicinering är att rekommendera för dig är det dags för dig att ta prover. Därefter tar ni en ny kontakt för start av medicinering inom ca. 2 veckor. Tiden beror bland annat på hur snart du kan ta prover och tiden det tar för laboratoriet att skicka provsvar.

Hur hittar jag läkemedelslista och recept som ni frågar efter?

Du kan ladda ner läkemedelsförteckning för dig eller ditt barn på Läkemedelskollen – Inloggning sker med BankID. För barn, 12-17 år, behöver man gå till apoteket för att få ut läkemedelslista.

Hur gör jag för att boka tid?

Du börjar med att göra en vårdbegäran till oss så att vi kan försäkra oss om att det inte finns en tydlig sjukdomsbild som talar starkt emot en medicinsk behandling. Den återkopplingen får du inom 3 dagar. Ser vi inga hinder skickar vi med instruktioner för hur du bokar en tid för introduktionssamtal i vår patientportal.

Läs mer om hur du kommer igång.

Hur fungerar digital behandling och är det säkert?

ADHD Care nyttjar en teknisk plattform som kräver inloggning via Mobilt BankID för kommunikationen med dig som patient. Du har kontakt med sjuksköterska och läkare via videosamtal, telefonsamtal och säkra meddelanden.

Vi har tydligt avgränsat vilka patienter vi kan behandla så att det ska vara patientsäkert med digital kontakt för behandling av ADHD och ADD.

Vi kan därmed inte ta emot patienter som har vissa sjukdomar som kräver fysisk kontakt mellan läkare och patient för en komplett behandling.

Gäller högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet gäller för utskrivna läkemedel. Det gäller dock inte för betalning av besök och behandlingstjänster.

Binder jag upp mig under 1 år för den medicinska behandlingen?

Behandlingsprogrammet hos oss för insättning och uppföljning av medicinsk behandling är individuellt utformat och upplagt för 1 år. Bindningstiden är därför 1 år. Se våra allmänna villkor för mer information.

Är det samma priser för barn och vuxna?

Det finns inget vårdavtal med landsting/regioner för medicinsk behandling inom ADHD och ADD, varken för vuxna eller för barn. Därför behöver du som patient eller vårdnadshavare bekosta behandlingen själv.

Priserna och tjänsterna är samma för vuxna och barn. Se våra priser här.

Är det farligt med medicinsk behandling?

Det kan vara farligt och det är därför vi alltid ordinerar laboratorieprover och ställer frågor om sjukdomar samt sjukdomshistorik innan vi sätter in medicinering.

Upplever man biverkningar eller oväntade reaktioner, ska man höra av sig till oss. Då kan det vara så att man behöver byta dos eller medicin.
Det kan också vara så att vi behöver rådgöra med till exempel en kardiolog om det skulle handla om hjärtproblem.

Läs mer i vår artikel ”Hur påverkas jag av ADHD-medicin?”.

Kontakta oss

Känner du dig osäker inför att göra en kostnadsfri vårdbegäran eller behöver praktisk hjälp att fylla i ansökan? Hör av dig via formuläret så återkommer vi så snart vi kan.

Genom att skicka meddelandet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt ADHD Cares personuppgiftspolicy