KBT för vuxna med ADHD

Psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandling med samtal och uppgifter där vi koncentrerar oss på att bryta tidigare beteendemönster och hitta vägar framåt för att du ska kunna hantera din ADHD på bästa sätt.