Hur berättar jag för mitt barn att hen har ADHD?

I den här artikeln berättar Kristina Edholm, legitimerad psykolog och enhetschef på Modigo i Sundsvall, hur du som förälder bäst hjälper ditt barn att hantera beskedet om ADHD.

Det kan vara svårt och ledsamt när man som förälder får reda på att ens barn har ADHD. Det är mycket känslor i omlopp och du kanske inte vet hur du ska prata med ditt barn om diagnosen.

Vad säger jag till barnet?

Ett barn kan diagnostiseras redan från förskoleåldern men ofta börjar problemen först i skolan. Då finns högre förväntningar på barnen och kraven ökar både kunskapsmässigt och socialt.

Ibland får de inte diagnosen förrän senare i livet, speciellt flickor som oftare får den i tonåren. Här kan du läsa mer om varför ADHD oftast upptäcks senare hos flickor.

“Du behöver anpassa vilka ord du använder och hur du berättar det utefter barnets ålder och förmåga att ta till sig av information”, säger Kristina

Det är viktigt att du berättar på ett enkelt sätt vad ADHD är för något. Ett sätt att göra det på är genom att koppla diagnosen till något barnet själv pratat om under utredningen.

“Ditt barn kanske har sagt att hen har svårt att sitta stilla. Att hen ofta får skäll eller att kompisarna klarar mycket mer än vad hen själv gör. Bekräfta barnets egna ord om olika svårigheter och berätta att diagnosen kan vara en förklaring till detta”, säger Kristina.

För mindre barn kan det vara bra att inte bara prata om diagnosen, utan även rita upp något visuellt med olika färger och bilder där du både lyfter barnets styrkor och svårigheter.

“Det gör det tydligare och enklare för barnet att förstå diagnosen när de får se en tydlig bild framför sig”.

Efter att du har berättat för barnet kan du titta på en film eller läsa en bok tillsammans med ditt barn som handlar om ADHD. Det finns många fina filmer på till exempel Attention som passar bra för föräldrar och barn att titta på och lära sig av tillsammans.

Hur brukar barn reagera när de får veta att de har ADHD?

Barnen får veta en hel del om ADHD under utredningen och de allra flesta har redan känt på sig att de har en diagnos när de får beskedet.

Många säger saker som:

“Jag visste det!”
“Vad var det jag sa?”

De har väntat på beskedet och blir lättade när de väl får det bekräftat. De känner att de får en förklaring till svårigheter de upplever och de hoppas på att få mer hjälp i skolan framöver. Här kan du läsa mer om vilka stöd barnet kan få i skolan.

“En del tonåringar kan ha tagit eget initiativ till att göra en utredning och när de får beskedet att de har ADHD blir det som en bekräftelse på att de inte är dumma. De får en förklaring till varför de fått kämpa så mycket”, säger Kristina

Det finns också barn som reagerar negativt och inte vill prata om det. Då är det viktigt att man respekterar det.

Vad ska jag undvika att säga eller göra?

“Det är viktigt att inte skuldbelägga barnet och att vara tydlig med att det inte är barnet som gjort något fel. Du måste också ta dig tid till att ta emot och bekräfta de känslor som barnet upplever. Säg till barnet att det är okej att känna som du gör”, säger Kristina.

Det är också viktigt att vara tydlig och inte ge för mycket och svår information som barnet inte är mottagligt för.

Föräldrar känner sina barn allra bäst och brukar själva vara måna om att berätta på ett bra och respektfullt sätt. Men om du som förälder känner dig upprörd kan det vara bra att vänta en stund så att du inte smittar barnet med din egen sorg och oro.

Kan jag be barnets psykolog berätta om diagnosen?

Ibland kan det vara svårt att veta vad du ska säga till barnet och det är upp till dig som förälder att själv avgöra om du vill berätta själv, eller om du vill att barnets psykolog ska berätta.

“Det kan vara en jättesvår sak att berätta för barnet och självklart ska ditt barns psykolog erbjuda sig att hjälpa dig med det”, säger Kristina

Ofta tycker föräldrar att förklaringen barnet får från psykologen är lättare att ta till sig även för dem. Psykologen blir en förebild om hur du kan prata vidare med ditt barn om styrkor, svårigheter och strategier.

Men det är väldigt viktigt att barnet får veta och att du inte försöker dölja det.

“Barnet har rätt att få veta syftet med utredningen och få en förklaring om sin egen diagnos. När du berättar om diagnosen ökar förståelsen för barnet själv, vilket gör att hen kommer få lättare att kunna ta emot anpassningar framöver”.

Här kan du läsa hur mamma Sara berättade för Liam 11 år att han har ADHD.

Sammanfattning

Här kommer en sammanfattning med 5 saker du kan göra eller säga när du berättar för ditt barn att hen har ADHD.

  1. Anpassa vilka ord du använder och hur du berättar det utefter barnets ålder och förmåga att ta till sig av information
  2. Var tydlig och ge inte för mycket och svår information som barnet inte är mottagligt för.
  3. Rita upp något visuellt med olika färger och bildstöd där du både lyfter barnets styrkor och svårigheter.
  4. Titta på en film eller läs en bok tillsammans med barnet som handlar om ADHD.
  5. Om du vill kan du be barnets psykolog berätta. Ofta tycker föräldrar att förklaringen barnet får från psykologen är lättare att ta till sig även för dem.

Vill du veta mer om medicinsk behandling hos ADHD Care?

ADHD Care arbetar med medicinsk behandling för barn från 8 år till tonåringar och vuxna.

Läs mer om medicinsk behandling för vuxna
Läs mer om medicinsk behandling för barn

Granskad av

Caroline, leg psykolog och verksamhetschef Modigo

Caroline är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon är verksamhetschef på Modigo sedan 2018.

Gillade du artikeln? I vårt nyhetsbrev får du fler hjälpsamma tips och uppdateringar kring neuropsykiatri. Varmt välkommen att prenumerera.

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt vår personuppgiftspolicy

Tillbaka till alla artiklar