Hjälpmedel för dig med ADHD

Här tipsar vi om olika typer av hjälpmedel som finns för dig med ADHD. Behov av hjälpmedel skiljer sig från person till person. Därför har vi samlat blandade tips och förhoppningsvis hittar du något som kan hjälpa just dig.

Att leva med ADHD i ett samhälle som inte är anpassat efter dig och hur just du fungerar kan vara utmanande på många sätt. Men det finns hjälpmedel för att göra livet lättare och bättre.

I den här artikeln har vi intervjuat arbetsterapeuten Tobias Jacobsson samt Anna-Karin Arnald, VD på Funka Mera. Tanken med artikeln är att på bästa sätt hjälpa dig att hitta rätt hjälpmedel för en mer fungerande vardag.

Vi tipsar om: 

Arbetsterapeut

En arbetsterapeut kan hjälpa dig som har ADHD inom flera olika områden. Syftet med arbetsterapi är att man trots sina begränsningar ska kunna vara aktiv och delaktig i sin vardag.

En arbetsterapeut tittar bland annat på hur omgivningen ser ut för personerna de hjälper.

 • Hur ser det ut i skolan?
 • På arbetet?
 • I vardagen?
 • I sociala sammanhang?
 • Vilka krav ställs på dig och kan man på något sätt ändra kraven för att minimera de områden som du faktiskt har svårt med?

Efter att ni har fått koll på omgivningen är det vanligt att du tillsammans med arbetsterapeuten arbetar fram rutiner och struktur för att få vardagen att fungera bättre.

Exempel på saker du kan få hjälp med:

 • Struktur och planering av vardagssysslor
 • Rekommendationer om olika hjälpmedel
 • Strategier för att hantera olika situationer i arbetslivet, skolan eller sociala sammanhang.
 • Olika hjälpmedel
 • Rutiner som kan hjälpa dig i vardagen
 • Planeringsverktyg

Hur kommer jag i kontakt med en arbetsterapeut?

Du behöver oftast ingen remiss för att träffa en arbetsterapeut. Exakt hur det går till kan se olika ut beroende på var du bor. Kontakta din vårdcentral eller en arbetsterapeut från regionen där du bor så hjälper de dig att hitta rätt.

Det finns också möjlighet att träffa arbetsterapeuter inom privata verksamheter. Tänk på att arbetsterapeuter kan ha olika inriktning i olika verksamheter. Därför är det bra att ta reda på om de jobbar med personer med ADHD.

Hjälpmedel i arbetslivet

Om du har ADHD har du rätt att få hjälp och stöd i din arbetssituation.

Vem du ska vända dig till skiljer sig beroende på hur länge du har varit på din arbetsplats.

Arbetsgivaren

Din arbetsgivare har alltid ansvar för att du ska få en bra arbetsmiljö. Men har du ytterligare behov som inte arbetsgivaren hjälper dig med, kan du vända dig till andra instanser.

Arbetsförmedlingen

Om du har varit på din arbetsplats i mindre än 12 månader, eller har en anställning med lönebidrag, är det Arbetsförmedlingen du ska vända dig till för att få hjälp.

Försäkringskassan

Har du arbetat på samma arbetsplats i mer än 12 månader är det försäkringskassan du ska vända dig till för att få hjälp.

Hos både arbetsförmedlingen och försäkringskassan kan du ansöka om anpassningar, stöd och bidrag.

Ibland kan det behövas intyg från sjukvården när du söker hjälpmedel. Kontakta din vårdgivare för hjälp med det.

Arbetsterapeut i arbetslivet

Utöver olika typer av hjälpmedel och bidrag kan du också ta hjälp av en arbetsterapeut. Tillsammans ser ni över din arbetssituation för att sedan lägga upp strategier för hur du ska få arbetslivet att fungera på bästa sätt.

En viktig del kan även vara att tillsammans med en arbetsterapeut tydliggöra för din arbetsgivare vad som är viktigt och vilka anpassningar som är lämpliga för att du ska kunna utföra ditt arbete på bästa möjliga sätt.

Här får du fler tips på hur du själv kan förbättra din arbetssituation.

Hjälpmedel i skolan

Skolan har enligt skollagen (3 kap 2-12 §) skyldighet att tillgodose elevernas behov. Vad behovet är skiljer sig beroende på vad barnet behöver. Därför skiljer sig även insatserna.

Ett barn med ADHD kan exempelvis ha svårt med koncentration eller att hänga med i lektionens tempo. Men det kan också handla om problem med hög frånvaro och då kanske barnet behöver ett individanpassat schema för att klara av skolan.

Exempel på stöd i skolan kan vara:

 • Individanpassat schema
 • Hjälp med att komma igång med uppgifter
 • Hjälpmedel för inlärning
 • Att barnet får gå hos en specialpedagog
Om det behövs en utredning för att kartlägga barnets behov har skolan enligt skollagen skyldighet att göra en sådan utredning.

De åtgärder skolan har gjort för att hjälpa barnet behöver följas upp och anpassas efter behov och eventuella förändringar i skolgången.

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling av ADHD är en vanlig metod som kan hjälpa vuxna och barn att enklare hantera vardagen.

En medicinsk behandling kan bland annat hjälpa barn och vuxna att:

 • öka koncentrationsförmågan och fokuset
 • uppleva minskad rastlöshet, hyperaktivitet och impulsivitet
 • känna sig lugnare i skolan/jobbet och i sociala sammanhang

Medicinsk behandling kan du söka hos BUP, vuxenpsykiatrin eller hos privata vårdgivare, som exempelvis hos oss på ADHD Care. Då börjar du med att skicka in en vårdbegäran. Därefter gör vi en bedömning om medicinsk behandling är något för dig innan du betalar för våra tjänster.

Vill du komma igång med medicinsk behandling och behöver vägledning? Fyll i din mailadress så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Genom att skicka meddelandet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt ADHD Cares personuppgiftspolicy

Vad kan en person med ADHD söka bidrag för?

Det finns olika typer av bidrag du kan söka beroende på dina behov. Här berättar vi om några av bidragen och hur du söker dem.

Aktivitetsersättning

Om du är mellan 19-29 år och har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta under minst ett år, kan du söka aktivitetsersättning. Vid beviljad aktivitetsersättning kan du får stöd och hjälp för att komma igång och arbeta.

Du kan också söka aktivitetsersättning om du går i skolan och behöver längre tid på dig för att bli klar.

Sjukersättning

Om du är över 30 år och inte kommer kunna arbeta nu eller i framtiden på grund av din ADHD, kan du ansöka om sjukersättning.

Bostadstillägg

Om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning och behöver betala hyra, då kan du ansöka om bostadstillägg. Försäkringskassan kommer då begära in dokument för att se kostnader för hyra och vilken inkomst du har.

Omvårdnadsbidrag

Du som har barn med ADHD kan ansöka om olika typer av omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras då på den omvårdnad ditt barn behöver. Här kollar man på det som är utöver vad som är vanligt för barn utan funktionsnedsättning.

Hur ansöker jag om de olika bidragen?

De olika bidragen som vi har nämnt ovan ansöker du om via Mina Sidor på försäkringskassan. Du kommer också behöva skicka in ett läkarutlåtande till försäkringskassan.

Ett sådant utlåtande kallas LoH (Läkarutlåtande om hälsotillstånd) och du behöver ta kontakt med din läkare för att få ett sådant.

Vilka hjälpmedel kan jag få bidrag för?

Vilka hjälpmedel du kan få bidrag för kan variera beroende på var du bor. Det skiljer sig också om det är regionen eller kommunen som ansvarar för hjälpmedel.

Om du är i behov av hjälpmedel och vill söka bidrag är det enklast att ta kontakt med en arbetsterapeut där du bor. En arbetsterapeut är ofta dem som hjälper till med att prova ut och göra uppföljning kring effekten av hjälpmedlet.

De kan också svara på frågor om var du ska vända dig för bidrag.

Här är några exempel på hjälpmedel som du kan få bidrag för (beroende på var du bor)

 • Planeringshjälpmedel såsom handdatorer eller mobiltelefoner med kalender- och påminnelsefunktioner.
 • Bildstöd
 • Olika typer av tidshjälpmedel, exempelvis en timstock.
 • Tyngdtäcken
 • Andra hjälpmedel som du behöver för att fungera i vardagen.

Tips på olika hjälpmedel som finns för dig med ADHD

För att ta reda på vad det finns för olika hjälpmedel för dig med ADHD har vi pratat med Anna-Karin, VD för Funka Mera.

Funka Mera säljer funktionella hjälpmedel som ska underlätta i vardagen för personer med olika funktionsnedsättningar.

Här tipsar Anna-Karin om 4 olika typer av hjälpmedel för dig med ADHD.

Tyngdprodukter

Känslan av att omslutas och tyngden/trycket mot kroppen kan hjälpa till att minska motorisk oro, men även ge en större känsla av lugn. Många anser också att tyngdprodukter kan lindra ångest i vissa fall.

Den mest kända tyngdprodukten är tyngdtäcket. Det är ett hjälpmedel för personer med sömnsvårigheter, något som är vanligt hos personer med ADHD.

Ett tips på ett bra tyngdtäcke är Sensory. Det är praktiskt eftersom det går att variera vikterna. Du kan fördela vikten över olika delar av kroppen så som det passar dig bäst. Att vikterna kan tas ur gör också täcket lättare att tvätta.

Det finns även tyngdprodukter som kan användas dagtid, exempelvis i klassrummet, på arbetsplatsen eller hemma.

Ett exempel är Axeltyngd Spektra. Tyngden över axlar och nacke hjälper dig att slappna av och hålla axlarna nere. Det är bra när stress och oro drar upp axlarna och det är svårt att självmant slappna av. Den är framtagen av personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i det sociala företaget Spektra.

Hjälpmedel för att hålla händer, fötter och kroppen sysselsatta

Om man har ADHD kan det ibland vara svårt att sitta helt stilla. Det kan vara så att man behöver något som håller kroppen sysselsatt exempelvis i klassrummet, på jobbmötet eller vid läxläsning.

Ett sådant hjälpmedel kan bidra till ökad koncentration för den som har svårt att sitta still eller att fokusera under längre stunder.

Det finns ett stort utbud av olika hjälpmedel för beröring. En av de mest populära är Tangles. Att fingra på en tangle underlättar för koncentrationsförmågan. Fingrandet ökar också finmotoriken och stärker handens rörelser.

För den som har svårt att hålla fötterna i styr kan fotgungan SWNX vara ett perfekt alternativ. Både hemma vid matbordet och i klassrummet eller på annan plats där du känner att du behöver den.

Den är framtagen för barn, men fungerar även bra för vuxna.

Hjälpmedel för avskärmning

Ibland kan man behöva hjälp med att hålla borta störande intryck. Det kan vara så att man har svårt att fokusera och behöver avskärma sig för att klara sina uppgifter.

Här tipsar vi om en Bänkskärmen Spektra. Den kan användas när man behöver avskärma sig, exempelvis i skolan eller på arbetsplatsen.

Tidshjälpmedel

Slutligen vill vi gärna nämna tidshjälpmedel som är ett viktigt stöd för personer med ADHD. Det kan vara bra om man exempelvis har svårt med tidsuppfattning, att avsluta uppgifter eller komma ihåg att ta den där viktiga pausen.

Det tidshjälpmedel som vi tycker är bäst och tydligast är Timstock.

Ni kan alltid kontakta Funka Mera om ni vill få tips och råd om andra hjälpmedel.

Hur kan en boendestödjare hjälpa mig med ADHD?

Genom boendestöd får du stöd i att hantera vardagliga sysslor som du upplever som svåra.

Vilket stöd man får varierar och baseras på vilka behov du har. Det kan vara så att du behöver stöd en dag i veckan för att planera din vecka. Eller så är du i behov av ett mer omfattande stöd för att komma igång med och utföra aktiviteter.

Målet med boendestöd är alltid att du i slutändan ska kunna hantera din vardag självständigt.

Hur ansöker jag om boendestöd?

Boendestöd ansöker du om via din kommun. I ansökan behöver du skriva ner vad du har för funktionsnedsättning och vad du behöver stöd för.

Ett tips är att bifoga dokument eller journalkopior där funktionsnedsättning och hälsotillstånd står med.

Du kan också få hjälp att ansöka om boendestöd. Vänd dig då till din vårdcentral alternativt ansvarig vårdgivare.

Motion och ADHD

Motion och fysisk aktivitet är bra för oss ur flera perspektiv, inte minst för vår allmänna hälsa. Men det har också visat sig att motion har effekt på symtom som är vanliga hos personer med ADHD.

Enligt Climie (2014)* kan kortare fysisk aktivitet mildra symtom som koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet. Därmed förbättras förmågan till inlärning för barn och ungdomar.

I studier där man under 20 minuter har fysiskt aktiverat barn med ADHD har man sett betydande förbättringar under de nästkommande 2-3 timmarna.

Regelbunden motion har klara fördelar. Men även kortare avbrott, alltså mikropauser, med fysisk aktivitet kan vara extra viktigt för personer med ADHD.

*Climie (2014). Resilience in ADHD – Promoting the Positives in Challenging Children

Motion påverkar även din sömn positivt. Läs mer om det här.

Kan man få ekonomiskt bidrag för gymkort?

All legitimerad personal inom hälso- och sjukvården kan skriva ut FaR, fysisk aktivitet på recept.

Då får du stöd i att hitta och planera en lämplig motionsform för just dig. Man följer även upp detta och rekommenderar eventuella anpassningar utifrån ditt behov.

Dessvärre kan man inte få bidrag för gymkort eller liknande i dagsläget. Men det finns vissa anläggningar som erbjuder rabatter och stöd för dig med FaR-intyg för att du ska kunna komma igång med träningen.

Exempel på sådana gym som erbjuder rabatt på några eller alla anläggningar är Nordic Wellness, Friskis&Svettis, Actic och Puls & Träning.

Vilka appar finns det för personer med ADHD?

Personer med ADHD kan behöva hjälp med planering, påminnelser och vardagsstruktur. Och när det kommer till appar som hjälpmedel i dessa områden så finns det hur många som helst.

Här är Tobias 5 bästa tips på appar för personer med ADHD:

Det kan vara lätt att ladda ner många olika appar för att få så mycket stöd som möjligt. Men ett tips är att du hittar en app som du känner dig bekväm med och som passar just dig.

Tänk på att välja en app som:

 • Är enkel för dig att använda
 • Som har ett utseende och upplägg som passar dig
 • Att den inte har fler funktioner än vad du behöver

Även om appar har många fördelar kan det vara så att för just dig passar det bättre med ett schema på kylskåpet. Det är individuellt och man behöver testa dig fram.

I en djungel av appar följer nedan några som är lättanvända.

ICA-appen

Appen har ett enkelt gränssnitt och underlättar i såväl matplanering som inhandling. Du kan välja ut enkla recept där produkterna läggs direkt i shoppinglistan.

Det bästa av allt är att varorna läggs i den ordning de finns i butiken så du slipper gå fram och tillbaka i butiken om du har glömt eller missat något. Du kan även handla online i appen.

Håll koll

Appen hjälper dig att planera din vardag och ha koll på vad som behöver göras. Utöver kalender och påminnelser finns det även en timerfunktion som hjälper dig att slutföra och gå vidare till nästa moment.

Appen kan anpassas efter hur just du vill ha den. Kalendern kan visas i olika vyer, aktiviteter kan pedagogiskt planeras in i olika färger och du väljer själv vilka aktiviteter du ska påminnas om i form av notiser.

Zlantar

Appen sammanställer dina bankkonton, prenumerationer och avtal så att du får en tydlig översikt över dina fasta utgifter. Du får också en överblick vad du faktiskt lägger dina pengar på varje månad.

I appen kan du också få påminnelser om obetalda räkningar och när avtal löper ut. En bra app för dig som tycker det är svårt att hålla koll på allt som rör ekonomi.

Kvitton

Appen gör det lättare att spara kvitton, avtal och garantier digitalt. Man kan även spara andra viktiga dokument genom att ta kort på dem och sedan kategorisera.

Visual timer

Appen är för dig som behöver stöd i att uppskatta tid och avsluta saker i tid. Att fastna i aktiviteter är en av de vanligaste orsakerna till att man har svårt att hålla sig till den ursprungliga planeringen.

De allra flesta smartphones har en timer, men Visual timer erbjuder även en mer pedagogisk del. Du kan exempelvis välja olika utföranden av timer som tydligt visar hur mycket tid som är kvar.

Här kan du läsa om ytterligare fem smarta tips för mer struktur i vardagen

Vi hoppas att du hittat något hjälpmedel i artikeln som passar just dig. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.

Genom att skicka meddelandet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt ADHD Cares personuppgiftspolicy

Granskad av

Ioannis, överläkare i psykiatri

Ioannis är överläkare i psykiatri och medicinsk ledningsansvarig läkare på ADHD Care och Modigo.

Gillade du artikeln? I vårt nyhetsbrev får du fler hjälpsamma tips och uppdateringar kring neuropsykiatri. Varmt välkommen att prenumerera.

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt vår personuppgiftspolicy

Tillbaka till alla artiklar