Föräldrastöd

Att vara förälder är inte alltid lätt. Har ditt barn ADHD/ADD kan föräldraskapet ibland vara extra utmanande.  Hos oss kan du som vårdnadshavare få stöd utifrån olika svårigheter.