Föräldrastöd

Att vara förälder är sällan lätt. Har ditt barn ADHD/ADD kan föräldraskapet ibland vara extra utmanande.  Hos oss kan du som vårdnadshavare få stöd utifrån olika svårigheter.