Missförstådd med ADHD

Att känna sig dum, bli dumförklarad, ifrågasatt och missförstådd. En tuff aspekt av ADHD är ofta krocken med omgivningen.
– Känner du så här ska du veta att du är långt ifrån ensam, säger Caroline Byström, leg psykolog och verksamhetschef på Modigo.
I den här artikeln får du lära dig mer om vad missförstånden kan bero på och hur du kan göra för att minska dem.

Stereotyp bild av ADHD

Okunskap och en stereotyp bild av ADHD är en vanlig orsak till missförstånd. Fortfarande har många föreställningen att diagnosen alltid innebär ett hyperaktivt beteendemönster – vilket är långt ifrån sanningen.

– Det är klart att det är provocerande om omgivningen möter dig med attityden ”du kan ju inte ha ADHD” bara för att du inte uppför dig som en rastlös flipperkula, säger Caroline.

Så ofta hon kan visar hon upp diagnoskriterierna för ADHD (se tabellen nedan). Det är 18 olika kriterier inom områdena ouppmärksamhet och hyperaktiviteter/impulsivitet. För diagnos ska en vuxen person uppvisa minst fem symtom inom antingen delen ouppmärksamhet eller hyperaktivitet/impulsivitet.

– Då inser man lätt att ADHD ser väldigt olika ut hos olika individer. Till det ska läggas att diagnosen också sätts på skalan lindrig, medelsvår och svår. Variationen i svårigheter och hur de tar sig uttryck är mycket stora.

Handlar inte om att ”skärpa sig”

En annan typ av missförstånd och ifrågasättande bottnar i att omgivningen feltolkar beteenden som har sin grund i funktionsnedsättningen. Till exempel kan sen ankomst eller slarvfel tas för nonchalans, medan ouppmärksamhet eller att man avbryter tas för ointresse.

– Man kan inte nog poängtera att ADHD är en funktionsnedsättning. Hjärnas kognitiva funktioner fungerar annorlunda och det kan man inte förändra med viljekraft. Det handlar inte om att personen ska skärpa sig, säger Caroline.

Däremot är det olyckligt om diagnosen blir en bortförklaring eller ursäkt för att slippa ta ansvar, fortsätter hon.

– Personer med ADHD behöver förstås också ta ansvar och jobba med att förändra det de kan. Samtidigt är de viktigt att det finns en förståelse, åtminstone från den närmaste omgivningen, för att livet och vardagen på flera sätt är kämpigare med funktionsnedsättningen.

Handlar inte om att vara osmart

En tredje typ av missförstånd handlar om att beteenden som beror på ADHD feltolkas som tecken på bristande intellektuell förmåga. Det kan till exempel handla om svårigheter att följa instruktioner, behålla fokus, göra många slarvfel eller ha problem med organisation – vilket leder till dåliga skolresultat eller prestationer på jobbet.

– Intelligens varierar från person till person. Det finns inget som tyder på att personer med ADHD skulle vara osmarta. Tvärtom träffar vi många med ADHD som har en hög intellektuell förmåga. Det kan ibland göra att deras ADHD-problematik inte framkommer eftersom de kompenserar sina svårigheter, säger Caroline.

Hur minska missförstånden?

Vem vill inte bli förstådd och inkluderad? För att minska missförstånden för dig med ADHD ser Caroline tre vägar framåt:

  • Utbilda din omgivning – familj, vänner, chef, kollegor, lärare och andra som är viktiga i din vardag

– Ju mer omgivningen förstår dig, desto mer stöd och förståelse kommer du sannolikt att mötas av. Försök att kommunicera dina behov och känslor på ett tydligt sätt. Använd gärna konkreta exempel för att förklara hur ADHD påverkar just dig, säger Caroline.

  • Hitta strategier som hjälper dig

– Ta ansvar och gör det du själv kan. Det finns många strategier, verktyg och hjälpmedel för att bli bättra på att komma i tid, strukturera vardagen, bromsa impulserna eller vad det är som gör att du får problem och upplever dig missförstådd.

– Behöver du hjälp för att hitta och träna strategierna finns professionell hjälp, till exempel av våra psykologer på Modigo med spetskunskap inom ADHD.

  • Sök stöd hos personer i liknande situation.

– Det är ofta till stor hjälp att dela erfarenheter och råd med andra som förstår dina utmaningar. Gå med i digitala grupper eller nätverk för personer med ADHD. Det kan göra stor skillnad.

 

Vill du komma igång med medicinsk behandling?

Läs mer om hur ADHD Care arbetar med medicinsk behandling här:

Medicinsk behandling barn

Medicinsk behandling vuxna

Granskad av

Caroline, leg psykolog och verksamhetschef Modigo

Caroline är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon är verksamhetschef på Modigo sedan 2018.

Gillade du artikeln? I vårt nyhetsbrev får du fler hjälpsamma tips och uppdateringar kring neuropsykiatri. Varmt välkommen att prenumerera.

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet godkänner jag att ni hanterar mina uppgifter enligt vår personuppgiftspolicy

Tillbaka till alla artiklar